+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Optimalizace škol

Rok od roku stále menší množství absolventů základních škol a narůstající počet škol a oborů v Jihomoravském kraji znamenají potíže pro nejednu střední odbornou školu  i pro některá gymnázia.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje proto dne 22. září 2011 schválilo sloučení třech desítek středních škol do patnácti nástupnických organizací. Optimalizace se tak dotkla i dvou bzeneckých škol, jednak Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Bzenec, jednak Střední školy lesnické a rybářské Bzenec, Přívoz. Sloučením, které nastane 1. července 2012, vznikne vzdělávací centrum regionální úrovně s celkovou kapacitou 1200 žáků.

Samotná realizace procesu optimalizace je velmi náročná a nese s sebou celou řadu problémů. Ředitelé obou institucí se přesto postavili k tomuto problému čelem. Vytvořili pracovní týmy složené  pedagogických pracovníků, které se neprodleně pustily do tvorby projektu nové školy s využitím toho nejlepšího ze škol původních.

Cílem je vznik stabilní regionální školy, která bude schopna pružně reagovat na aktuální požadavky trhu práce. Toho chce dosáhnout zejména svým širokým spektrem vzdělávací nabídky tak, aby si každý uchazeč mohl vybrat takový vzdělávací program, který nejlépe vyhovuje jeho schopnostem, zájmu, a také jeho budoucí profesi. Základem vzdělávací nabídky jsou nově vytvořené a zcela jedinečné vzdělávací programy, které se vzájemně doplňují formou kurzů s řadou osvědčení, a tím napomáhají studentům k širokému uplatnění v praxi. Za všechny zmiňme alespoň některé.

Čtyřletý maturitní obor Ekologie a životní prostředí využije špičkově vybavených mikrobiologických a chemických laboratoří. Absolvent bude kvalifikovaným odborníkem, který si hravě poradí i s rozbory vzorků půdy, vody a ovzduší. Důkladné laboratorní rozbory pomohou odhalit správný směr péče o naši přírodu. Práce s tkáňovými kulturami je jednou z možností, jak zachovat geneticky vzácné druhy rostlin.

Cílem maturitního čtyřletého oboru Hotelnictví je příprava odborných pracovníků v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Studenti všech gastronomických oborů mají možnost v rámci zahraniční stáže získat řadu zkušeností v hotelích Německa, Rakouska a Anglie.

Nelze opomenout i nástavbová studia Podnikání a Mechanizace zemědělství  a lesního hospodářství, které navazují na tříleté učňovské vzdělávání z oblasti potravin, obchodu a služeb, zemědělského a lesního hospodářství.

V obou školách jsou pro budoucí žáky připraveny tříleté učební obory Kuchař – číšník, Cukrář, Rybář, Zahradník a Lesní mechanizátor. Pro žáky vyžadující zvláštní péči pak obory Potravinářská výroba a   Zahradnické práce. Tyto pak nabízí soubor profesních osvědčení, např. práce s motorovou pilou, křovinořezem, řidičský průkaz na motorku, traktor, osobní a nákladní automobil a některá další podle jednotlivých zaměření, jejichž cílem je zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Nová škola realizuje i barmanské, kuchařské či cukrářské kurzy, které nejenže jejich zájemcům přinesou větší rozhled a zdokonalení ve svém oboru, ale díky osobnostnímu a profesionálnímu růstu jim umožní účastnit se celostátních a celosvětových soutěží.

Kromě vlastního vzdělávání nabízí areály ve Bzenci a v Přívoze žákům volnočasové aktivity ve více jak dvaceti kroužcích dle výukového zaměření.

Velká kapacita spojené školy umožní přijmout všechny žáky těch oborů, po kterých je na současném trhu práce největší poptávka.