+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství (41-45-L/51)

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské nebo lesní prvovýroby při využívání zemědělské nebo lesnické techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské nebo lesnické techniky, diagnostikou a servisní činností, dále v oblasti prodeje zemědělské, lesnické, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství, lesním hospodářství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský nebo lesní technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské nebo lesnické techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou nebo lesnickou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě. Absolvent nástavbového vzdělávání je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.

Absolvent se uplatní

Základní údaje o oboru

Délka přípravy: 

Základní podmínky přijetí:

Přijímací zkouška:

Způsob ukončení studia:

Zdravotní podmínky pro přijetí: 

Forma studia:

 

Učební plán dle Školního vzdělávacího programu:

Teoretické předměty:

Český jazyk a literatura, Anglický jazyk/Německý jazyk, Základy společenských věd, Matematika, Tělesná výchova, Práce s počítačem, Ekonomika, Dějepis, Biologie a ekologie

Odborné předměty:

Lesní a zemědělská výroba, Myslivost, Elektronika a automatizace, Mechanizace v oboru, Příslušenství motorových vozidel, Strojírenské technologie, Technické kreslení, Motorová vozidla, Řízení motorových vozidel

Další možnosti:

Možnost získání řidičského průkazu skupiny A, B a T se slevou.

Absolventi si rozšíří kvalifikaci v oblasti:

Přijímací řízení se skládá:

Informace o maturitní zkoušce:

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Bližší informace na webových stránkách – www.novamaturita.cz.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška, písemná práce, didaktický test

Žák si dále volí jeden z těchto povinných předmětů:

2. Cizí jazyk vyučovaný ve škole (anglický jazyk, popř. německý jazyk), ústní zkouška, písemná práce, didaktický test

nebo

3. Matematika – didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky:

  1. Odborné předměty – vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
  2. Lesnické a zemědělské technologie – ústní zkouška
  3. Strojírenské technologie – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

  1. Ekonomika – ústní zkouška
  2. Základy společenských věd – ústní zkouška

Možnosti po absolvování vzdělání: