+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Lesní mechanizátor (41-56-H/01)

3-letý obor pro žáky 9. tříd ZŠ

Učební obor připravuje žáky pro práci s mechanizovaným ručním nářadím a obsluhu mechanizačních prostředků při pěstování a ochraně lesů, při těžbě, soustřeďování a odvozu dříví a pro práci na skladech dříví. Dále jsou žáci připravováni pro provádění běžných oprav a údržby používaných mechanizačních prostředků a pro sběr semen ze stojících stromů. Podle individuálního zájmu je umožněna výuka soustřeďování dříví koňmi.

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky 

Základní podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost 

Upřednostnění přijetí: žáci z lesnických rodin se vztahem k přírodě, známka z pracovního vyučování a účast na přírodovědných soutěžích 

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška 

Zdravotní podmínky pro přijetí: dobrý fyzický stav, netrpící poruchami nosného a pohybového aparátu. Bez sklonu k chorobám z nachlazení a revmatizmu. Zdravotní způsobilost musí posoudit  a na přihlášce písemně potvrdit dorostový lékař.

Používané ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány zdarma s tím, že po ukončení učební doby si  je žáci odkoupí za zůstatkovou hodnotu. Jedná se o specielní oblečení a obuv pro práci v lese, doplněnou ušankou, pláštěnka do deště, gumáky, vatovaný kabát 3/4, rukavice. 

Pracovní prostředí: je při převážné většině odborného výcviku v lesních porostech. Menší část v prvním a druhém ročníku, je prováděna v dílnách a v lesních školkách. 

Získání hlavních znalostí a dovedností: je ověřeno při závěrečné zkoušce. Absolvent by měl teoreticky i prakticky ovládat veškeré pracovní postupy při těžbě dříví ruční motorovou řetězovou pilou, soustřeďování dříví univerzálním a speciálním traktorem, při obsluze hydraulické ruky. Měl by ovládat sběr semen z vysokých stromů, veškeré mechanizované práce v pěstování lesa a při pracích na skladech dříví. Veškeré používané mechanizační prostředky by měl umět nejen ovládat, ale i provádět údržby a odstraňovat poruchy.Úspěšným složením řidičských zkoušek v II. a III. ročníku získá absolvent řidičské oprávnění pro řízení traktoru.  Úspěšným složením zkoušek z myslivosti v III. ročníku, má možnost získat lovecký lístek. 

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže.

Příbuzná povolání: obsluha dřevozpracujících mechanizačních prostředků, práce na skladech dříví.

Možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitou (získání osvědčení pro práci s harvestorem)

Učební plán: 

Teoretická výuka

Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova,  Informační a komunikační technologie, Anglický jazyk, Technologie, Nauka o lese, Strojnictví, Využití koní, Ekonomika, Motorová vozidla, Základy ekologie, Myslivost, Speciální technologie

Odborný výcvik

Práce se dřevem (na ručních, rámových a pásových pilách), Obrábění a pájení kovů, Ruční práce při pěstování lesa, Mechanizované práce při pěstování lesa a ochraně lesa, Mechanizovaná těžba dříví, Semenářství, Soustřeďování dříví (univerzálním kolovým traktorem, speciálním kolovým traktorem, koňmi, železným koněm, vyvážecí soupravou, lesní lanovkou), Nakládání dříví s pomocí hydraulické ruky (jeřábnícké zkoušky), Údržby a opravy motorových pil a mechanizačních prostředků.