+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Kariérové poradenství

Kariérový poradce:

Ing. Rumíšková Marie, e-mail: rumiskova.m@sosbzenec.cz, tel.: 518 384 266

Konzultační hodiny:

Sudý týden:

 

Lichý týden:

 

Jak vyplnit přihlášku na VŠ? Postup najdeš zde ()

vzor přihlášky ()

 

 

   Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015

 

 

 

 

 

  

  

 

Multimediální průvodce volbou povolání (zip   soubor nutno stáhnout na PC, cca 650 MB)

 

Standardní činnosti karierového  poradce

 

   Poradenské činnosti:

   1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní

   cestě žáků, tj. zejména:

    a)  koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a

   diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

   b)   základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci

   zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby

   povolání žáků

   c)   individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve

   spolupráci s třídním učitelem)

   d)   poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s

   třídním učitelem)

   e)   spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné

   péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

   f)    zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů

   práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití

   informačních služeb těchto středisek

   2)   Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní

   pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

   3)   Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a

   průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

   4)   Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace

   poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a

   koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

   5)   Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním

   vzdělávacím potřebám