+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Hotelnictví (65-42-M/01)

4-leté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.
Absolventi během studia zvládnou dva cizí jazyky, využití kancelářské techniky, počítačů, internetu a technického vybavení provozoven. Studenti získají všeobecný kulturní rozhled, naučí se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, zvládnou společenskou a řečovou etiketu.

Vstupní předpoklady žáků: Splnění povinné školní docházky

Studium zahrnuje všeobecné vzdělání, odborné vzdělání a klíčové dovednosti.

Všeobecné vzdělávání: Jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické i rozvoj tělesné kultury.

Odborné vzdělávání:

Absolvování oboru umožní studentům kvalifikované uplatnění na trhu práce.

Organizace výuky: