+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)

Nezbytným požadavkem pro žáky nastupující do maturitních oborů je povinná maturitní zkouška z matematiky v roce 2022.

Během studia nabízíme nadstandardní přípravu z matematiky, semináře, konzultace a průpravná cvičení.

U nás maturitu z matematiky zvládnete 

 

Absolventi získávají úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ekologie, ochrany přírody a životního prostředí, lesnictví a biologii. Získanou kvalifikaci uplatňují ve státní správě, na Správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady, na referátech životního prostředí obcí, měst a krajských úřadů. Dále ji uplatňují v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství nebo ve sféře výroby a služeb. Absolventi se uplatní v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, ve vodním hospodářství, při ochraně ovzduší, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem a nakládáním s odpady.

Uplatní se v povoláních:

Ekolog, referent životního prostředí ve státní správě, pracovník ochrany přírody a krajiny, pracovník ekologické výchovy, provozní ekolog, lesník, inspektor ochrany ovzduší, hydrolog, meteorolog, technik BOZP.

Možnost získat oprávnění k řízení osobního automobilu, osvědčení pro práci s motorovou pilou a adaptéry a oprávnění ke sběru reprodukčního materiálu z vysokých stromů.

Základní údaje:

Délka přípravy:

4 roky

Základní podmínky přijetí:

úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem

Přijímací řízení:

přijímací zkouška a průměrný prospěch

Způsob ukončení vzdělávání:

maturitní zkouška

Zdravotní podmínky pro přijetí:

obor je vhodný i pro žáky s menším zdravotním postižením

Používané ochranné pracovní prostředky:

jsou žákům poskytovány

Forma vzdělávání:

denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže

Možnosti dalšího vzdělávání:

na vysokých školách, např. na Mendelově univerzitě v Brně, na Masarykově univerzitě v Brně, na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nebo na vyšších odborných školách přírodovědného směru.

Učební plán:

dle školního vzdělávacího programu

Teoretické předměty:

Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Společenská nauka, Práce s počítačem, Fyzika, Chemie, Ekonomika, Tělesná výchova

Odborné předměty:

Ekologie, Ochrana přírody a prostředí, Biologie, Lesnictví, Botanika, Zoologie, Geologie, Geografie, Meteorologie, Hydrologie, Monitoring životního prostředí, Chemie životního prostředí, Legislativa, Řízení motorových vozidel, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Geodézie, Myslivost

Další možnosti:

možnost získání řidičského průkazu skupiny B, C a T za zvýhodněnou cenu, oprávnění k výkonu práva myslivosti, osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem, oprávnění ke sběru semen ze stojících stromů.

Zájmové kroužky:

sportovní, kynologický, jezdecký, myslivecký, sokolnický, střelecký, rybářský, řezbářský, kuchařský, košíkářský, počítačový, keramický, výtvarný, pěvecký, ruční práce apod.

 

Škola se nachází 150 m od železniční stanice Bzenec Přívoz, která je na trati Ostrava-Přerov-Břeclav.
 


Informace o maturitní zkoušce:

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Bližší informace - www.novamaturita.cz.

Společná část maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický jazyk nebo Matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky:

  1. Ekologie a ochrana přírody a prostředí – ústní zkouška
  2. Lesnictví a biologie - ústní zkouška
  3. Maturitní práce – Ekologické hodnocení vybraného území

Nepovinné zkoušky:

  1. Základy společenských věd – ústní zkouška
  2. Práce s počítačem – ústní zkouška