+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Cukrář (29-54-H/01)

Kód: 29 - 54 - H/01

Jednoleté zkrácené studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Vstupní předpoklady:

Popis učebního oboru

Základem učebního oboru je získání vědomostí a dovedností v oblastech:

Profil absolventa

Absolvent oboru je připraven vykonávat práce v oblasti výroby širokého sortimentu cukrářských výrobků a dortů, včetně jejich navrhování, estetického ztvárnění, propagace a prodeje. Absolvent v oblasti výkonu profese:

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Stanovení témat, obsahu, formy a pojetí závěrečných zkoušek i stanovení termínu jejich konání je v kompetenci ředitele školy a řídí se platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Učební plán:

Kód a název oboru vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář

Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní