+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Cukrář (29-54-H/01)

3-letý obor pro žáky 9. tříd ZŠ

Žáci se naučí vyrábět široký sortiment cukrářských výrobků včetně zdobení slavnostních dortů. Osnovy oboru jsou v naší škole rozšířeny o výrobu zmrzliny, čokoládových bonbonů a ozdob z karamelu. Pravidelně se zúčastňujeme prestižních cukrářských soutěží, kde se žáci umísťují na předních místech. V uplynulém školním roce zís-kali 4 zlaté ocenění. Absolventi mohou najít uplatnění v cukrárnách, hotelových provozech doma i v zahraničí, nebo provozovat soukromou cukrářskou výrobu.

Odborný výcvik probíhá ve velmi dobře vybavené cukrářské dílně školy pod vedením zkušených mistrů.

Znalosti a dovednosti:

Podmínky pro přijetí:

Obor je ukončen závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Ukázky prací našich žáků: