+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Organizace výuky od 2. 11. 2020

Vážení žáci a rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády o přijetí krizového opatření ode dne 5. 10. 2020 a  nařízení č. 3/2020 Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, škola přechází na distanční způsob výuky. Zúčastnit se distančního (vzdáleného) způsobu výuky je pro žáky povinné. 

S účinností od 14. 10. 2020 se také ruší realizace odborného výcviku - praktického vyučování na SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Tato výuka přechází do distančního způsobu vyučování. Toto opatření je v platnosti až do odvolání.

 

PROVOZ  Domova mládeže:

Na základě nařízení vlády je dnem 13. 10. 2020 ukončeno ubytování v DM. Opatření bude trvat do odvolání. Sledujte prosím informace na webových stránkách školy.

 

Školní stravování:

Od 14. 10. 2020 bude strava automaticky odhlášena všem žákům na DM, dále všem žákům na OV (odborný výcvik) i TV (teoretická výuka).