+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Konzultace od 11. 5. 2020 - příprava k MZ a ZZ pro žáky...

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 mohou  od 11. 5. 2020 žáci končících ročníků využít konzultace přímo ve škole. Žáci se nebudou na jednotlivé konzultace přihlašovat, budou probíhat dle aktuálního časového rozpisu:

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze při splnění těchto podmínek:

 

Školní stravování:

od ponělí 11. 5. 2020 začne fungovat běžný režim objednávání a výdeje stravy pro žáky. Bude pouze jeden druh jídla. Ve školní jídelně budou dodržována nařízená hygienická opatření.

Výdej obědů:

Výdej snídaní a večeří pro žáky ubytované na DM:

 

Domov mládeže

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DOMOVŮ MLÁDEŽE A INTERNÁTŮ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné od 11. května 2020 ve středních školách a konzervatořích realizovat přípravu žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků konzervatoří na vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky, dále pak žáci posledních ročníků konzervatoří a studenti posledních ročníků vyšších odborných škol na vykonání absolutoria (dále jen „žáků“) s tím, že tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky domovů mládeže a internátů (dále jen „domovů mládeže“), které poskytují školské služby pro výše uvedené žáky.

Pravidla provozu pro domovy mládeže a internáty

Pokoje

Případní zájemci o ubytování v uvedeném období sdělí svůj požadavek ZŘ pro DM ing. Bedřichu Juráskovi na e-mail: jurasek.b@sosbzenec.cz do 10. 5. 2020 do 12:00 hod.