+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Odborná exkurze na Slovensko a do Rakouska

Koncem školního roku se zúčastnili žáci 2. ročníku a 3. ročníku oboru ekologie a životní prostředí odborné exkurze na Slovensko a do Rakouska. Cílem exkurze bylo pozorování lužních lesů na Slovensku, počítání počtu kamionů se dřevem, pozorování ptactva na rybnících, které vznikly po uzavření významného cukrovaru v Hohenau. Tako oblast je chráněným územím vzhledem k jedinečnosti vyskytujících se druhů ptáků. S údivem jsme pozorovali rakouské rybáře na řece Moravě a jejich způsob rybolovu do sítí. Po prohlídce jsme pokračovali rakouskými vesnicemi, které se řídí ekologickým způsobem života. Na Moravském poli jsme si prohlédli památník významné bitvy, která se zde odehrála v roce 1278 a měla velký význam pro dějiny celé Evropy. Český panovník zde utrpěl vinou zrady porážku a padl. Zajimavostí je, že vedle obelisku se nachází také pomníček připomínající účast uherských bojovníků. Zde ekologie poněkud pokulhávala, neboť plné odpadkové koše silně připomínaly naše parkoviště. Poté jsme pokračovali přes útulné městečko Marchegg do vesnice Markthoff, kde jsme zaparkovali náš dopravní prostředek a vydali jsme se v obrovském vedru k soutoku Moravy a Dunaje pod Děvínem. Rakouské úřady zakázaly do chráněného území vjezd všem motorovým vozidlům a cyklistům. Zemědělství je zde v národním parku pouze ekologické. Po sedmi kilometrech jsme dorazili k dunajskému pralesu a ke stezce vedoucí na soutok řeky Moravy, která slouží rakouským zemědělcům jako nevyčerpatelný zdroj vody pro jejich stále zavlažovaná pole a evropského veletoku Dunaje. Byla to strastiplná cesta, neboť roje komárů měly své hody. Prales zůstává bez zásahu lidské činnosti a cesta je značně obtížná. Po překonání všech překážek se nám naskytnul úžasný pohled na mohutnou skálu Děvín tyčící se majestátně nad oběma řekami. Dunaj už dávno není modrý, ale je zelený. Morava přináší zbytky půdy a její barva je výrazně hnědá. Také jsme si zde připomněli snahy uprchlíků překonat silně střeženou hranici československými pohraničníky, kteří neváhali použít zbraně. Cestou zpět jsme se stali opět kořistí komárů, kteří připomínali nenasytné moskyty. Čekala nás opět saharská výheň a poté jsme uvítali pohodlí klimatizovaného vozidla. Na závěr naší cesty jsme se zastavili v rodinné firmě v Kittsee, kde vyrábějí domácí výbornou čokoládu a návštěvníci jejich prodejny mohou neomezeně chutnat jejich produkci a přitom zapomenou na slova o hubnutí, ale koupí pomohou nákupu surovin v rámci obchodu FAIR TRADE podporující drobné farmáře z Afriky a Střední a Jižní Ameriky. Ještě jsme si připomněli památná místa kde byl římský vojenský tábor Carnuntum Petronnel. Rozloučili jsme se nádherným pohledem z mostu na vlny Dunaje a vraceli jsme se zpět domů, abychom doplnili počet kamionů se dřevem (celkové číslo 12) bohužel jen v naší republice.

Exkurze byla báječná, poučná a zábavná. Odnesli jsme si spoustu nových poznatků, nejen z ekologie, ale i z kulinářství a historie a to vše za zajímavého výkladu našeho pana učitele.

 

Účastníci odborné exkurze na rozhledně u mokřadů v rakouském Hohenau.

Účastníci odborné exkurze na rozhledně u mokřadů v rakouském Hohenau.

 

Pohled na majestátní pamětník historie Děvín ležící na soutoku Moravy a Dunaje ze strany rakouského Dunajského národního parku.