+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Memorandum o spolupráci škol

Memorandum o spolupráci škol Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace a naší školy podepsali ředitelé škol, Ing. Josef Brouček a Mgr. Libor Marčík,  za přítomnosti místostarosty města Znojma Mgr. Jana Blahy. Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p.o. byla jmenována ministrem zemědělství v roce 2016 Centrem odborného vzdělávání pro zemědělství.

Podpisem ředitelé škol stvrdili, že obě partnerské školy budou vytvářet podmínky pro udržování kontaktů, výměnu informací a praktické formy spolupráce, které budou zahrnovat

Podpisem memoranda se utuží vzájemné vztahy mezi školami, které již dlouhodobě úzce spolupracují a obě školy si navzájem vyměňují zkušenosti, odborné učitele a aktivně se účastní soutěží a výstav.  Pro žáky i pedagogy to znamená, že mohou poznat prostředí partnerských škol a budou mít možnost zapojit se do připravovaných odborných akcí. Z nabídky akcí si naše škola vybrala  spolupráci při Česko-rakouské zemědělské výstavě, Krajské soutěži v orbě, na přednáškách odborníků z praxe a nabídku výuky odborných témat ve znojemské škole na téma Choroby a škůdci pod mikroskopem a Seznámení s minifarmou a zemědělskými činnostmi. Tato výuka proběhne již v měsíci květnu 2019 ve Znojmě.

V rámci setkání byl pro zástupce Střední odborné školy Znojmo a Města Znojma připraven zemědělský workshop, kde se mohli na vlastní kůži seznámit s prací lesního mechanizátora nebo se dozvěděli informace o ekologii a ochraně životního prostředí.

 


Memorandum o spolupráci škol Memorandum o spolupráci škol Memorandum o spolupráci škol Memorandum o spolupráci škol Memorandum o spolupráci škol Memorandum o spolupráci škol