+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Slavnostní dopoledne – Buchlovice

V areálu buchlovického zámeckého parku se uskutečnilo 22. června 2018 slavnostní předávání výučních listů, závěrečných vysvědčení a profesních osvědčení pro absolventy Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace. Z rukou ředitele školy Mgr. Libora Marčíka převzalo tyto dokumenty 15 absolventů učebního oboru Lesní mechanizátor, 6 absolventů učebního oboru Rybář a 2 absolventky učebního oboru Zahradník.

Po slavnostním předávání následovaly další slavnostní obřady, které si v ničem nezadají se starobylými zvyky. Do Cechu Hubertova bylo nově přijato 8 mladých myslivců a do Cechu Petrova pak 6 mladých rybářů. Mezi mysliveckými a rybářskými tradicemi je tento obřad dominantní. Patří k nejhezčím, ale také k zavazujícím z hlediska myslivecké a rybářské morálky a etiky.

Adepti po pasování převzali příslušné glejty, které je opravňují hrdě se hlásit ke své příslušnosti a dělat čest svému stavu.