+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Vyhlášení voleb do Školské rady 13.2.2018

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

náměstí Svobody 318

696 81 Bzenec

 

Mgr. Libor Marčík

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 167 odst. 2 a na základě Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, na základě usnesení č. 3442/14/R 47 schváleném na 47. schůzi Rady Jihomoravského kraje ze dne 6. března 2014

v y h l a š u j e 

volby do Školské rady Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace,

náměstí Svobody 318

 

13. 2. 2018 

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním v budově školy na náměstí Svobody 318 dne 13. 2. 2018 v době od 8:00 do 10:00 hodin a v budově školy odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 v době od 10:30 do 12:30 hodin.

Volby pedagogických pracovníků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318 v době od 8:00 do 15:00 hodin a odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 v době od 10:30 do 13:00 hodin.

Volby zletilých žáků Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, náměstí Svobody 318, proběhnou tajným hlasováním v budově školy na náměstí Svobody 318 v době od 8:00 do 10:00 hodin a v budově odloučeného pracoviště Bzenec – Přívoz 735 v době od 10:30 do 12:30 hodin.

Kandidátem na člena Školské rady (dále jen kandidát) může být každý občan plně svéprávný. Lhůta uplatňování kandidatur na člena Školské rady Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, je do 6. 2. 2018 do 12:00 hodin.

 

Kandidáty lze uplatňovat písemně na adresu školy nebo na e-mailové adrese info@sosbzenec.cz

 

Mgr. Libor Marčík

ředitel

Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace

náměstí Svobody 318

696 81 Bzenec