+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Nabídka jednoletého zkráceného denního studia

 

 

 

Nedostali jste se na vysokou školu?

Máte před sebou opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu a zdárně ji ukončíte v září 2016?

Nenašli jste uplatnění a nechcete ztratit jeden rok v evidenci na Úřadu práce?

Chcete se rekvalifikovat?

Naše škola Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Vám nabízí zkrácené jednoleté denní studium, které Vám umožní doplnění vzdělání způsobem, který bude vyhovovat Vašim potřebám a požadavkům trhu práce v oborech, ve kterých získáte:

střední vzdělání s výučním listem:

Cukrář, Kuchař - číšník, Rybář, Lesní mechanizátor, Zahradník

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Průběh studia a způsob zakončení:

střední vzdělání s maturitní zkouškou:

Hotelnictví

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Průběh studia a způsob zakončení:

 

Zkrácené studium zahajujeme 1. září 2016 s možností dodatečného nástupu ke studiu v průběhu měsíce září. Přihlášky ke studiu musí být zaslány do 31. srpna 2016. Formuláře přihlášek jsou ke stažení na webových stránkách školy www.sosbzenec.cz.

Nabídkou zkráceného studia vycházíme vstříc absolventům středních odborných škol a gymnázií, kteří nepokračují ve studiu na VOŠ nebo VŠ, ale chtějí si rozšířit vzdělání v oblasti gastronomie, cukrářství, analýzy potravin, lesnických, zahradnických a rybářských oborů. Dále formou zkráceného studia nabízíme možnost rekvalifikace pro absolventy středních odborných učilišť v uvedených oborech. Studium je zdarma a uchazeč je žákem střední školy.

Učební plány pro nabízené vzdělávací obory jsou sestaveny s ohledem na získané všeobecné znalosti v průběhu předchozího středoškolského studia. Obsahují pouze výuku odborných předmětů a realizaci odborného výcviku. Profil absolventa a učební plány jednotlivých oborůbjsou k nahlédnutí na webových stránkách školy: www.sosbzenec.cz. Podrobnější informace na telefonu: 518 670 655.