+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Úpravy školních vzdělávacích programů od 1. 9. 2017

Od 1. září 2017 dochází k úpravám školních vzdělávacích programů:

1) oboru Hotelnictví vydáním nové verze ŠVP HT 2017-6/1R pro 1. ročník a dodatku k předcházející verzi ŠVP HT 2013-5/1R pro 2., 3. a 4. ročník.

Ke změnám došlo na základě:

Změny ŠVP se týkají:

 

2) oboru Rybář vydáním dodatku ke stávající verzi ŠVP RY 2016 – 2/1R

Dodatek upravuje hodinovou dotaci tématických celků předmětu Odborný výcvik 2. ročník tak, aby došlo ke sjednocení hodinových dotací u oboru Rybář a Lesní mechanizátor.

Úpravy ŠVP byly projednány ve Školské radě dne 30. 8. 2017.

Nové verze školních vzdělávacích programů jsou umístěny na veřejně přístupném místě v elektronické podobě ve vestibulu školy na náměstí Svobody k nahlédnutí.

 

Nabývají účinnosti od 1. září 2017.

 

Ve Bzenci 30. 8. 2017,

Mgr. Libor Marčík, ředitel školy