+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Významné ocenění od AKC ČR pro naši školu

Dne 7. ledna 2017 proběhla v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 - Vysočany

CELOSTÁTNÍ VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA AKC ČR, na které bylo voleno nové představenstvo AKC ČR

na volební období 2017 – 2020.

 Do představenstva byli zvoleni:

Bc. Miroslav Kubec, Jakub Sedláček, Eliška Dernerová, Jiří Roith, Tomáš Popp, Ing. Věra Rejhonová, Ing. Zdeněk Hladík, Bc. Marek Svoboda, Ing. Roman Sejval, Michal Hampejs, Pavlína Berzsiová, Martin Havel, Jiří Středa, Tomáš Kourek 

Prezidentem pro následující volební období se stal jednohlasně Bc. Miroslav Kubec.

 Nový prezident si následně zvolil dva viceprezidenty:

Viceprezidentem AKC ČR (pro kuchařskou sekci) se stal  Jakub Sedláček.

Viceprezidentkou AKC ČR (pro cukrářskou sekci) se stala Pavlína Berzsiová.

Součástí programu volební Valné hromady bylo předání ocenění školám i jednotlivcům.

Naše škola získala velmi pěkné ocenění – Bronzovou medaili M. D. Retigové, kterou převzal ředitel školy Mgr. L. Marčík.

 

V jednotlivcích byly oceněny učitelky odborného výcviku oboru Cukrář: 

Marie Kučerová  - Čestné uznání za spolupráci a podporu pobočky Brno

Libuše Maléřová - Řád prezidenta AKC ČR

Markéta Tůnová -  Řád prezidenta AKC ČR

Velmi si vážíme těchto ocenění. Zároveň nás zavazuje k další tvůrčí práci s žáky naší školy.


Významné ocenění od AKC ČR pro naši školu Významné ocenění od AKC ČR pro naši školu Významné ocenění od AKC ČR pro naši školu